2. Отговор на уведомления за ИП по реда на чл. 5 от Наредбата за ОВОС
В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Пловдив уведомява за ИП
2021  (164)
2020  (96)архив