11. Преценки за необходимостта от извършване на екологични оценки

Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, РИОСВ - Пловдив съобщава за постановени Решения преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, в т.ч. и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Решенията се поставят за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ – Пловдив до три дни след тяхното издаване за период от 14 дни.

Решенията се намират и в направление „Превантивна дейност”, отдел „Контрол на околната среда”. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Текстът на решенията може да изтеглите от тази страница.

2024  (16)
2023  (46)
2022  (48)
2021  (52)
2020  (33)
2019  (26)
2018  (37)
2017  (34)
2016  (29)
2015  (17)
2014  (18)
2013  (13)
2012  (6)
2011  (1)
2010  (1)
2009  (1)
2008  (1)
2006  (1)
2005  (1)