16. Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС
2021  (22)
2020  (13)
2019  (14)
2018  (18)
2017  (19)
2016  (32)
2015  (29)
2014  (17)
2013  (22)
2011  (15)