Други
  2019
  ноември (1)
  октомври (1)
  юни (1)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
08.07.2014

 

На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № 2-III/2014г. за одобряване на инвестиционно предложение:  Разширение и модернизация на птицеферма за подрастващи и кокошки носачки“ в УПИ-000300, с. Богданица, община «Садово»
Възложител: EТ „ДАП-91-Деян Павлов”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 77