Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
08.07.2014

 

На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № 2-III/2014г. за одобряване на инвестиционно предложение:  Разширение и модернизация на птицеферма за подрастващи и кокошки носачки“ в УПИ-000300, с. Богданица, община «Садово»
Възложител: EТ „ДАП-91-Деян Павлов”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 77