8. Решения по ОВОС
На основание чл. 99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда, Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив съобщава за следните постановени решения по ОВОС:архив