Събрани, дължими и изразходвани обезпечения и отчисления за депониране на отпадъци