Планови проверки
Доклади от проверка на комплексно разрешително съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС
2023  (14)
2022  (14)
2021  (14)
2020  (17)
2019  (13)
2018  (17)
2017  (14)
2016  (15)
2015  (15)
2014  (17)
2013  (13)
2012  (3)