Планови проверки
Доклади от проверка на комплексно разрешително съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС
2019  (13)
2018  (17)
2017  (14)
2016  (15)
2015  (15)
2014  (17)
2013  (13)
2012  (3)