Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Седем вековни дървета на територията на община Брезово са обявявени за защитени със заповед на министър Нона Караджова
17.02.2012

Три летни дъба на възраст 500, 300 и 200 години, два цера на 200 и на 150 години, зимен дъб на 300 години и благун на приблизително 250 години са обявени за защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие, със заповед на министър Нона Караджова. Четири от дърветата са в землището на с. Чоба, две – в землището на с. Сърнегор и едно – в землището на с. Чехларе, община Брезово. Със заповедта се забраняват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Нарушителите се санкционират съгласно действащото законодателство, като глобата може да бъде до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица.
На територията на РИОСВ-Пловдив има около 70 защитени от Закона за биологично разнообразие вековни дървета.