Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

ПУДООС ще финансира 31 проекта от Пловдивска област, одобрени от Националната кампания «За чиста околна среда»
29.05.2009

Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) ще финансира 31 проекта на общини, кметства, училища, детски заведения и неправителствени организации от Пловдивска област, одобрени от Националната кампания «За чиста околна среда».

С най-много проекти е община Асеновград – 10. Асеновградски са и двете единствени неправителствени организации, кандидатствали с проекти в Националната кампания.
Проектите на общините са предимно за ликвидиране на нерегламентирани сметища, за озеленяване и изграждане на кътове за отдих. За реализацията им те ще получат до 10 000 лв.
До 3 000 лв. ще получат от Националната кампания «За чиста околна среда» класираните училища, детски градини, читалища и неправителствени организации, кандидатствали с проекти предимно за озеленяване, благоустрояване и хигиенизиране.
 
Пълният списък на класираните проекти може да се види на страницата на МОСВ – www.moew.government.bg