Други
  2023
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня на операторите да подадат в МОСВ информация в съответствие с изискванията на Наредбата за публичния регистър
02.06.2009

В срок до 30 дни от започване на дейност всички фирми, визирани в Приложение 1 към чл.3 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) трябва да подадат в МОСВ на хартиен и електронен носител изискваната от Наредбата за публичния регистър информация. Това е задължение и на работещите оператори, неподали досега тази информация. Целта е да се създаде и поддържа публичен рексистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на чл. 3 от ЗОПОЕЩ - дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, дейности по производство, употреба, съхранение на химични вещества, извършване на дейности по превоз на опасни товари и др. РИОСВ-Пловдив е изпратила до момента писма с напомняне до над 400 оператора в областта.

 
Със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети се уреждат ангажиментите и отговорностите на операторите при спазване на принципа «замърсителят плаща» и на принципа на устойчивото развитие. Според закона операторите, които нанесат екологични щети, ще бъдат задължени да поемат и разходите по отстраняването им. Задълженията на замърсителите ще се определят след установяване на конкретните щети, нанесени на почвите, водите, защитените видове и местообитания и ще зависят от мащаба на пораженията и мерките, които трябва да бъдат взети за отстраняването им.  По този начин се изпълняват изискванията на Директива 35 на ЕС, която установява обща рамка за екологична отговорност.