Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

5 юни - Световен ден на околната среда
“Твоята планета се нуждае от теб – присъедини се към борбата с изменението на климата!” е мотото, определено от Програмата на ООН за околна среда за тазгодишното честване на 5 юни.
08.06.2009

Честването на 5 юни е едно от основните средства на ООН за предизвикване на интерес към природата в световен мащаб и за набелязване на активни действия за опазването й от всички хора по Земята.
 
Изменението на климата е въпрос, който касае всеки един от нас и ние можем да допринесем за решаването на проблема като използваме по-малко енергия в ежедневния си живот и правим подходящ избор, който щади природата.
 
Акцентът тази година ще бъде насочен към поощряване на отделния човек да се присъедини към световните усилия за борба с изменението на климата, което ще спомогне за намаляване на бедността и подобряване управлението на горското богатство. Както винаги ООН се опитва да даде човешко измерение на проблема и да накара всеки човек да извърши реални действия за опазване на планетата Земя.
 
Световният ден за опазване на околната среда може да бъде честван по много и различни начини, включително велосипедни походи, “зелени” концерти, конкурси за есета и плакати в училищата, засаждане на дръвчета, дейности за рециклиране, кампании за почистване и много други. В много страни това събитие е използвано за привличане на вниманието на политиците към екологичните проблеми.
 
По повод Световния ден на околната среда от 23 до 26 юни Европейската комисия организира Зелена седмица. Мотото й е “Изменението на климата: да се борим и да се адаптираме.
 
Наред с проблемите свързани с отрицателните изменения в екосистемите, недостига на природните ресурси на планетата и замърсяването, човечеството е изправено пред едно от най-големите предизвикателства в нашето съвремие – изменението на климата.
Предстоящата конференция по Рамковата конвенция на ОН за изменение на климата в Копенхаген през декември се очаква да бъде и най-голямата за годината, която има за цел да насочи световното внимание към един от най-наболелите проблеми. По време на срещата световните лидери трябва да открият отговори на въпроси като:
  • Какви са перспективите за достигане на ново глобално споразумение за контролиране на изменението на климата?
  • Как може по най-добър начин да защитим нашите икономики от въздействията на настоящите и бъдещи климатични изменения?
  • Как бихме могли да създадем ниско въглеродни общества до 2050 г.?
  • Как бихме могли да осигурим необходимите действия за опазване на екосистемите от неблагоприятните последици от изменението на климата?
Това са само някои от ключовите въпроси, на които ще се обърне специално внимание в предвидените дискусии и дебати в организираната от Европейската комисия конференция в периода 23-26 юни 2009 г. в Брюксел. Тя ще бъде съпътствана и от традиционна изложба посветена на Зелената седмица, на която ще бъдат представени LIFE проекти и зелени решения за бизнеса.
 
Събитията, които ще се организират през юни ще предложат възможности за обмяна на опит и добри практики между представителите на неправителствени организации, индустрията, бизнеса, правителствени институции, обществеността и научните среди.