Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 20 януари е срокът за отчитане на дейността на билкозаготвителните пунктове през 2011 г.
03.01.2012

РИОСВ – Пловдив напомня, че срокът за отчитане на дейността на билкозаготвителните пунктове в региона през изтеклата година е 20 януари 2012 г. До тази дата отговорниците на пунктовете, съгласно чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения, трябва да представят в инспекцията обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2011 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складовите наличности. При непредоставяне в срок на обобщената информация те ще бъдат санкционирани, съгласно чл. 74 от ЗЛР.

 

 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg