Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
16.12.2011

На основание чл. 99,ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив

СЪОБЩАВА ЗА ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ ПО ОВОС  № 3-V/14.12.2011г. за одобряване на инвестиционно предложение: 

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС” в имот № 151017 с площ 12,785 дка, землище на с.Цалапица, Община „Родопи”

 
Възложител: Елица Ст. Гаджева, гр.Пловдив