Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Нова защитена територия в Пловдивска област е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите
06.12.2011
 
Местността “Чинарите” в землището на село Белащица, общ. «Родопи» е обявена за защитена със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова, обнародвана в Държавен вестник бр.96/06.12.11г. Предложението за защитен статут е на общината, а целта е да се опази едно от малкото естествени находища на източен чинар у нас. Новата защитена местност е гора, разположена на площ от 11,309 дка. В границите й се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство с изключение на ремонт и поддръжка на съществуващите сгради и съоръжения, търсене, проучване и добив на подземни богатства, унищожаване и повреждане на естествената растителност, провеждане на сечи с изключение на санитарни, залесяване с неместни и нехарактерни за района растителни видове, паша и бивакуване на домашни животни. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии. Глобите за физически лица са от 500 лв до 5000 лв, за юридически – от 1000 лв до 10 000 лв.
         Източният чинар е реликтен вид, у нас е разпространен в няколко изолирани находища. В Пловдивска област се среща по Бачковска река – от Асеновград до Бачковския манастир, в защитената местност „Чинар дере” край асеновградското село Тополово и край с. Белащица.
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg