Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нова защитена територия в Пловдивска област е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите
06.12.2011
 
Местността “Чинарите” в землището на село Белащица, общ. «Родопи» е обявена за защитена със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова, обнародвана в Държавен вестник бр.96/06.12.11г. Предложението за защитен статут е на общината, а целта е да се опази едно от малкото естествени находища на източен чинар у нас. Новата защитена местност е гора, разположена на площ от 11,309 дка. В границите й се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство с изключение на ремонт и поддръжка на съществуващите сгради и съоръжения, търсене, проучване и добив на подземни богатства, унищожаване и повреждане на естествената растителност, провеждане на сечи с изключение на санитарни, залесяване с неместни и нехарактерни за района растителни видове, паша и бивакуване на домашни животни. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии. Глобите за физически лица са от 500 лв до 5000 лв, за юридически – от 1000 лв до 10 000 лв.
         Източният чинар е реликтен вид, у нас е разпространен в няколко изолирани находища. В Пловдивска област се среща по Бачковска река – от Асеновград до Бачковския манастир, в защитената местност „Чинар дере” край асеновградското село Тополово и край с. Белащица.
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg