Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че до 15 юни фирмите и лицата, изкупували охлюви, трябва да представят отчет за изкупените количества
28.07.2009

РИОСВ-Пловдив напомня на фирмите и лицата, изкупували охлюви през изтеклите два месеца, че в 15-дневен срок трябва да представят в инспекцията отчет за изкупените количества.

 
На 1 юни приключи определеният със заповед на министъра на околната среда и водите срок за събиране и изкупуване на охлюви. Продължилите да го правят след този срок подлежат на санкциониране, като предвидените в Закона за биологичното разнообразие глоби са от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.
 
През тази година четири пункта са подали в инспекцията уведомление, че ще изкупуват охлюви. До момента не са установени нарушения.