Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че до 15 юни фирмите и лицата, изкупували охлюви, трябва да представят отчет за изкупените количества
28.07.2009

РИОСВ-Пловдив напомня на фирмите и лицата, изкупували охлюви през изтеклите два месеца, че в 15-дневен срок трябва да представят в инспекцията отчет за изкупените количества.

 
На 1 юни приключи определеният със заповед на министъра на околната среда и водите срок за събиране и изкупуване на охлюви. Продължилите да го правят след този срок подлежат на санкциониране, като предвидените в Закона за биологичното разнообразие глоби са от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.
 
През тази година четири пункта са подали в инспекцията уведомление, че ще изкупуват охлюви. До момента не са установени нарушения.