Други
  2020
  април (3)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив напомня, че изтича срокът за подаване на информация за използваните през 2008 г.летливи органични съединения
28.07.2009

До края на юни е срокът, в който фирмите, не подали информация за използваните летливи органични съединения  (ЛОС)  през 2008 година, трябва да я представят в РИОСВ.  Според Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС  операторите се контролират по 20 дейности като производство и търговия с препарати за покритие, лакове, бои, мастила, лепила, лакиране на проводници, химическо чистене, използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти и др.
 
Изискването за представяне на информация за използваните през миналата година ЛОС е необходимо за актуализирането на информационната система с база данни към Наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух, която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда.
 
На територията на РИОСВ-Пловдив фирмите, които попадат в обсега на тази наредба са над 200.