Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

12 общински депа на територията на РИОСВ - Пловдив прекратиха дейността си
28.07.2009

Със заповеди на директора на РИОСВ - Пловдив от 16 юли прекратиха дейността си 12 общински депа за твърди битови отпадъци – Съединение, Раковски, Садово, Брезово, Сопот, Куклен, Калояново, Хисар, Кричим, Перущица, Първомай, Стамболийски. В Пловдивска област остават функциониращи две депа – Карлово и Цалапица, които ще обслужват всички останали общини. Депото на община Асеновград е с удължен срок на дейност - до изграждане на ново регионално депо.
 
В депото за битови отпадъци – Карлово ще се извозват отпадъците на общините Карлово, Хисар, Сопот. Останалите общини ще извозват отпадъците си на депото край Цалапица. В това депо ще се извозват и отпадъците на населените места от общините „Марица” и „Родопи”. Община Калояново ще извозва и на двете депа.
 
Закритите сметища трябва да бъдат рекултивирани като тази дейност е задължение на кметовете на общините. Тяхно задължение е и изпълнението на плановете за управление на общинските депа според изискванията и сроковете на Наредбата за експлоатация на депата. Тези планове са представени от всички общини в областто в РИОСВ през 2005 г., в Наредата е посочен и крайният срок за закриването на сметищата – 16 юли 2009г.
 
Две общини – Кричим и Раковски обжалват заповедта.