Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

12 общински депа на територията на РИОСВ - Пловдив прекратиха дейността си
28.07.2009

Със заповеди на директора на РИОСВ - Пловдив от 16 юли прекратиха дейността си 12 общински депа за твърди битови отпадъци – Съединение, Раковски, Садово, Брезово, Сопот, Куклен, Калояново, Хисар, Кричим, Перущица, Първомай, Стамболийски. В Пловдивска област остават функциониращи две депа – Карлово и Цалапица, които ще обслужват всички останали общини. Депото на община Асеновград е с удължен срок на дейност - до изграждане на ново регионално депо.
 
В депото за битови отпадъци – Карлово ще се извозват отпадъците на общините Карлово, Хисар, Сопот. Останалите общини ще извозват отпадъците си на депото край Цалапица. В това депо ще се извозват и отпадъците на населените места от общините „Марица” и „Родопи”. Община Калояново ще извозва и на двете депа.
 
Закритите сметища трябва да бъдат рекултивирани като тази дейност е задължение на кметовете на общините. Тяхно задължение е и изпълнението на плановете за управление на общинските депа според изискванията и сроковете на Наредбата за експлоатация на депата. Тези планове са представени от всички общини в областто в РИОСВ през 2005 г., в Наредата е посочен и крайният срок за закриването на сметищата – 16 юли 2009г.
 
Две общини – Кричим и Раковски обжалват заповедта.