Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Седем наказателни постановления на обща стойност 84 800 лв издаде РИОСВ-Пловдив през август
08.09.2011

            Седем наказателни постановления на обща стойност 84 800 лв издаде директорът на РИОСВ-Пловдив. Две от тях са на община Карлово -  за неупражнен контрол по ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината и за нарушения на условията в комплексното разрешително на Депото за неопасни битови отпадъци, чийто собственик е общината. С глоби за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух са «Куминяно фрут» ООД, Катуница и «Бамекс» АД, Карлово. За неизпълнение на дадено при предишна проверка предписание е съставен акт и издадено наказателно постановление на на ЕТ „Хрид-Даря Михайлова”, с. Златовръх. За извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци без необходимото разрешение са глобени „РМЗ-2001” АД, Пловдив и  „Мултиметал” ЕООД, с. Труд. За неспазване на екологичното законодателство през месеца са съставени актове на „Джи Ен Си” ООД, Пловдив, «Катрин и Ко» ЕООД, Раковски, „Златна роза” ООД, с. Златосел, Наско Кузмов, собственик на ферма в с. Дълбок извор, „Белезирев” ЕООД, Сопот и на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив.

            През август експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 73 проверки на 63 обекта, при които са дали 27 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. По сигнали, получени на «Зеления телефон» са извършени 33 проверки.
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg