Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 /REACH/
17.08.2009

 
Всички фирми в срок до 30 дни от започване на дейността им, както и вече влезлите в експлоатация, но не подали нужната информация, е необходимо да представят в МОСВ – гр. София, ул. „Уилям Гладстон” №67 – на книжен и електронен носител информация съгласно изискванията на чл. 6, ал.2 от Наредбата за публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. (ДВ бр.109, от 23.12.2008г и ДВ бр. 43 от 29.04 2008 г)