Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 /REACH/
17.08.2009

 
Всички фирми в срок до 30 дни от започване на дейността им, както и вече влезлите в експлоатация, но не подали нужната информация, е необходимо да представят в МОСВ – гр. София, ул. „Уилям Гладстон” №67 – на книжен и електронен носител информация съгласно изискванията на чл. 6, ал.2 от Наредбата за публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. (ДВ бр.109, от 23.12.2008г и ДВ бр. 43 от 29.04 2008 г)