Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Разсипаното на автомагистрала «Тракия» вещество не е опасно за хората и околната среда, установи проверка на РИОСВ-Пловдив
05.08.2011

             Разсипаното от катастрофиралата цистерна на автомагистрала «Тракия» вещество е натриев карбонат, установи повторна проверка на място от експерти на РИОСВ-Пловдив. То е безвредно за хората и околната среда и се използва като суровина в стъкларската промишленост.

            По сигнал, приет в инспекцията на 5 юли за катастрофирала цистерна и разсипано неизвестно вещество от нея, бе извършена проверка от експерти от РИОСВ-Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС. На място бе установено, че на магистралата, от обърнатата на пътното платно цистерна, е изсипано на площ около 3 кв.м. бяло прахообразно вещество без мирис. Не са установени засегнати от инцидента компоненти на околната среда. При повторната проверка се потвърди и от представители на екипи на «Гражданска защита» и «Пътно управление», че разлятото вещество е натриев карбонат.
            Екипи на «Пътно управление» предприемат действия за почистване на засегнатия участък от автомагистрала «Тракия».