Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за 15 000 лв издаде РИОСВ-Пловдив през юли
03.08.2011

            Над 100 контролни проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през юли, в резултат на които са дадени 60 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 16 акта, издадени са 4 наказателни постановления за 15 000 лв и са наложени две текущи месечни санкции на обща стойост 7 311 лв.

            По сигнали и жалби на граждани са извършени 18 проверки. При проверка по сигнал за запалване на депото за строителни отпадъци в землището на с. Първенец са установени пропуски в работата на фирма «СО-Спектър» ЕАД, която експлоатира депото. На фирмата ще бъде съставен акт за неизпълнение на условия в разрешението за дейности с отпадъци. За заустване на отпадъчните води във воден обект без разрешително на собственика на кравеферма край с. Долнослав е съставен акт и издадено наказателно постановление за 2000 лв. За неизпълнение на условия и срокове в комплексното разрешително за свинеферма в с. Житница на ЕТ «Оскар Николов», Пловдив е издадено наказателно постановление в размер на 10 000 лв
            За превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване, на «Елит 95» ООД, с. Дълбок извор е наложена текуща месечна санкция в размер на 6 736 лв, считано от м. май т.г. Текуща месечна санкция в размер на 575 лв, считано от м.май т.г., е наложена на «Дружба Стъкларски заводи»АД, площадка Пловдив. Установеното нарушение е изпускане на прахо-газови емисии над нормите за допустими емисии в атмосферния въздух.