Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха сигнал за сеч и замърсяване в района на Мъжкия манастир над Калофер
27.08.2009

Експерти от РИОСВ - Пловдив  извършиха проверка по сигнал за сеч и замърсяване на планината в района на Мъжкия манастир над Калофер. В границите на национален парк „Централен Балкан - от бивак „Бяла река” до екопътеката не е констатирано замърсяване с битови отпадъци. От границите на парка по течението на реката до Мъжкия манастир проверяващите установиха множество нерегламентирани места за бивакуване с обособени огнища, около които има разпръснати битови отпадъци. В този район има вили и търговски обекти, за които не са осигурени съдове за сметосъбиране, а община Карлово не е организирала извозването на битовите отпадъци.

 В проверения район не са открити следи от поголовна сеч, нито изсичания на  дървесина и храсти, както се сочи в подадения сигнал.
 
Екоекспертите дадоха предписания на кмета на община Карлово в срок до 15 септември да се почистят битовите отпадъци в района, да се поставят на достъпни места от входа на националния парк до манастира съдове за сметосъбиране и да се поставят табели, забраняващи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. За изпълнението на предписанията община Карлово следва да уведоми писмено РИОСВ - Пловдив.