Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха сигнал за сеч и замърсяване в района на Мъжкия манастир над Калофер
27.08.2009

Експерти от РИОСВ - Пловдив  извършиха проверка по сигнал за сеч и замърсяване на планината в района на Мъжкия манастир над Калофер. В границите на национален парк „Централен Балкан - от бивак „Бяла река” до екопътеката не е констатирано замърсяване с битови отпадъци. От границите на парка по течението на реката до Мъжкия манастир проверяващите установиха множество нерегламентирани места за бивакуване с обособени огнища, около които има разпръснати битови отпадъци. В този район има вили и търговски обекти, за които не са осигурени съдове за сметосъбиране, а община Карлово не е организирала извозването на битовите отпадъци.

 В проверения район не са открити следи от поголовна сеч, нито изсичания на  дървесина и храсти, както се сочи в подадения сигнал.
 
Екоекспертите дадоха предписания на кмета на община Карлово в срок до 15 септември да се почистят битовите отпадъци в района, да се поставят на достъпни места от входа на националния парк до манастира съдове за сметосъбиране и да се поставят табели, забраняващи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. За изпълнението на предписанията община Карлово следва да уведоми писмено РИОСВ - Пловдив.