Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери 22 фирми, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
30.06.2011

          Експерти от РИОСВ-Пловдив, съвместно с представители на регионалните структури на МВР, провериха 34 площадки, собственост на 22 фирми, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Целта на проверките е да се установи дали търговската дейност на операторите съответства с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ – лиценз за търговска дейност с черни и цветни метали, издаден от МИЕТ, площадките да попадат в зони, утвърдени с общите устройствени планове за производствени и складови дейности, съгласно ЗУО и Наредбата, да са оборудвани с камери за 24-часово видеонаблюдение, да се водят регистри за покупките и вноса и продажбите и износа, отпадъците да се приемат въз основа на сключен договор или подписана декларация (удостоверение или сертификат) за произход при покупка на отпадъци и др.

          Към момента на проверките една от площадките е била с прекратена дейност, на три не е извършвана търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
В по-голямата част от проверените площадки не са констатирани нарушения. На операторите, в чиято дейност и документация са установени пропуски и нарушения, ще бъдат съставени актове за неспазване на изискванията на ЗУО.
           Тези проверки, които са част от специализирана операция, проведена на територията на цялата страна, ще продължат. Целта им е да се приведе търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали в съответствие с новите измененията в закона, приети през април т.г, а също и да се премахнат предпоставките, позволяващи извършването на престъпления, свързани с търговската дейност със скраб.
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg