Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери 22 фирми, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
30.06.2011

          Експерти от РИОСВ-Пловдив, съвместно с представители на регионалните структури на МВР, провериха 34 площадки, собственост на 22 фирми, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Целта на проверките е да се установи дали търговската дейност на операторите съответства с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ – лиценз за търговска дейност с черни и цветни метали, издаден от МИЕТ, площадките да попадат в зони, утвърдени с общите устройствени планове за производствени и складови дейности, съгласно ЗУО и Наредбата, да са оборудвани с камери за 24-часово видеонаблюдение, да се водят регистри за покупките и вноса и продажбите и износа, отпадъците да се приемат въз основа на сключен договор или подписана декларация (удостоверение или сертификат) за произход при покупка на отпадъци и др.

          Към момента на проверките една от площадките е била с прекратена дейност, на три не е извършвана търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
В по-голямата част от проверените площадки не са констатирани нарушения. На операторите, в чиято дейност и документация са установени пропуски и нарушения, ще бъдат съставени актове за неспазване на изискванията на ЗУО.
           Тези проверки, които са част от специализирана операция, проведена на територията на цялата страна, ще продължат. Целта им е да се приведе търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали в съответствие с новите измененията в закона, приети през април т.г, а също и да се премахнат предпоставките, позволяващи извършването на престъпления, свързани с търговската дейност със скраб.
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg