Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив спря дейността на кариера „Куртово Конаре БДЖ”, попадаща в две защитени зони
14.09.2009

Експерти от  РИОСВ - Пловдив установиха незаконен добив от находище „Куртово Конаре БДЖ”, извършван от „Строителство и механизация” ООД, Пловдив.  При проверката е констатирано, че фирмата добива подземни богатства – строителни материали по открит способ чрез взривяване без да има предоставена концесия за добив от МС. Кариерата попада в границите на две защитени зони – „Бесапарски ридове” и „Бесапарски възвишения”. За да извършва дейност на тази територия, „Строителство и механизация” ООД трябва да извърши оценка за съвместимост с предмета и целите  на опазване на защитените видове и защитените местообитания в двете зони. Фирмата не е представила такава оценка към момента на проверката.      

 
За констатираните нарушения със заповед на директора на инспекцията е спряна дейността на кариерата,  на фирмата е съставен акт за добив на строителни  материали без концесия, който според Закона за подземните богатства може да бъде от 50 000 лв. до 100 000 лв.