Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив спря дейността на кариера „Куртово Конаре БДЖ”, попадаща в две защитени зони
14.09.2009

Експерти от  РИОСВ - Пловдив установиха незаконен добив от находище „Куртово Конаре БДЖ”, извършван от „Строителство и механизация” ООД, Пловдив.  При проверката е констатирано, че фирмата добива подземни богатства – строителни материали по открит способ чрез взривяване без да има предоставена концесия за добив от МС. Кариерата попада в границите на две защитени зони – „Бесапарски ридове” и „Бесапарски възвишения”. За да извършва дейност на тази територия, „Строителство и механизация” ООД трябва да извърши оценка за съвместимост с предмета и целите  на опазване на защитените видове и защитените местообитания в двете зони. Фирмата не е представила такава оценка към момента на проверката.      

 
За констатираните нарушения със заповед на директора на инспекцията е спряна дейността на кариерата,  на фирмата е съставен акт за добив на строителни  материали без концесия, който според Закона за подземните богатства може да бъде от 50 000 лв. до 100 000 лв.