Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив уведоми общините за възможностите за безвъзмездно финансиране на проектите за закриване на общинските депа
17.09.2009

РИОСВ-Пловдив уведоми общините в областта за възможностите,  които Постановление на МС 209 от  август тази година дава за безвъзмездно финансиране на проекти за закриване на общинските депа и изграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъци. С писма до всички кметове са изпратени копия от  Постановлението. В него е посочено, че закриването на депата, които не съответстват на изискванията се подпомага от държавния бюджет под формата на субсидия. За безвъзмездно финансиране от  оперативни програми общините или регионалните сдружения за управление на отпадъци могат да кандидатстват също с проекти да изграждане на регионални системи за управление на битови отпадъци  или на регионални съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци. В постановлението са посочени още сроковете за подаване на проектните предложения и условията, на които трябва да отговарят.

 
В писмата е посочено, още, че до 1 октомври общините трябва да уведомят РИОСВ-Пловдив за предприетите от тяхна страна действия за подготвяне  на проектни предложения за финансиране на закриването на депата за отпадъци.