Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери коректността на отразяване на ограниченията в цифровите модели на границите на защитена зона „Язовир „Пясъчник”
18.09.2009

Експерти от  РИОСВ-Пловдив извършиха проверка на цифровия модел на картата на възстановените частни имоти в землищата на  селата Старосел, Паничери и Белавица, които попадат в Защитена зона  „Язовир „Пясъчник”. Целта на проверката е да се установи доколко коректно са отразени в цифровите модели на границите на защитената зона ограниченията за ползване на имотите, попадащи в зоната и предвидени от установените в нея режими. В проверката участваха и представители на общинска служба „Земеделие”, Хисар. Установени са дребни пропуски, дадени са предписания да се отстранят в срок до 30 септември.