Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Със заповед на министър Караджова се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче
03.05.2011
Със заповед на министър Караджова се  забранява  събирането
 на листо-стъблена маса от блатно кокиче
 
 
Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова се запранява ползването на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата в страната. Заповедта е издадена въз основа на извършените огледи и оценки от експерти от РИОСВ в страната. Проверяващите са установили влошено състояние на билката. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му.
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са в общините Първомай и Калояново и са обявени за защитени местности.
На база тази заповед директорката на РИОСВ-Пловдив е изпратила предписания до общинските администрации на Първомай и Калояново да обявят публично заповедта сред населението на селата, в чиито землища се намират находищата и на Държавните горски стопанства в Първомай и Хисар да осъществяват контрол по опазване и съхраняване на билката в стопанисваните от тях територии.
 
 
  
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103