Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Със заповед на министър Караджова се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче
03.05.2011
Със заповед на министър Караджова се  забранява  събирането
 на листо-стъблена маса от блатно кокиче
 
 
Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова се запранява ползването на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата в страната. Заповедта е издадена въз основа на извършените огледи и оценки от експерти от РИОСВ в страната. Проверяващите са установили влошено състояние на билката. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му.
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са в общините Първомай и Калояново и са обявени за защитени местности.
На база тази заповед директорката на РИОСВ-Пловдив е изпратила предписания до общинските администрации на Първомай и Калояново да обявят публично заповедта сред населението на селата, в чиито землища се намират находищата и на Държавните горски стопанства в Първомай и Хисар да осъществяват контрол по опазване и съхраняване на билката в стопанисваните от тях територии.
 
 
  
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103