Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив публикува списъците на лицата с разрешения за дейности с отпадъци от опаковки
24.09.2009

РИОСВ-Пловдив публикува актуални списъци на рециклиращи предприятия със съответните кодове, фигуриращи в разрешенията за дейности с отпадъци от опаковки. Целта е да се информират заинтересованите лица, да се постигне ефективен контрол на количествата отпадъци от опаковки, постъпили за рециклиране, както   и на изпълнението на  задълженията на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки спрямо поетите от тях ангажименти към членовете им. Периодичното актуализиране на тези списъци ще улесни и сключването на договори на организациите с производителите, което е предпоставка за проследимост в одиторските доклади и правилна отчетност при изпълнението на целите за оползотворяване  и рециклиране на отпадъци от опаковки.

 
Списъците са публикувани на страницата на РИОСВ – ниво «Управление на отпадъци», подниво – «Издадени разрешителни»
 
За да се  засили  контролът спрямо задължените по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците лица и като мярка срещу установяваните досега нарушения, РИОСВ-Пловдив приема на тел. 032/643-245 сигнали, свързани само с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса. Сигналите ще бъдат проверявани, а констатациите и предприетите мерки ще бъдат публикувани на интернет-страницата на екоинспекцията.