Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив публикува списъците на лицата с разрешения за дейности с отпадъци от опаковки
24.09.2009

РИОСВ-Пловдив публикува актуални списъци на рециклиращи предприятия със съответните кодове, фигуриращи в разрешенията за дейности с отпадъци от опаковки. Целта е да се информират заинтересованите лица, да се постигне ефективен контрол на количествата отпадъци от опаковки, постъпили за рециклиране, както   и на изпълнението на  задълженията на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки спрямо поетите от тях ангажименти към членовете им. Периодичното актуализиране на тези списъци ще улесни и сключването на договори на организациите с производителите, което е предпоставка за проследимост в одиторските доклади и правилна отчетност при изпълнението на целите за оползотворяване  и рециклиране на отпадъци от опаковки.

 
Списъците са публикувани на страницата на РИОСВ – ниво «Управление на отпадъци», подниво – «Издадени разрешителни»
 
За да се  засили  контролът спрямо задължените по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците лица и като мярка срещу установяваните досега нарушения, РИОСВ-Пловдив приема на тел. 032/643-245 сигнали, свързани само с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса. Сигналите ще бъдат проверявани, а констатациите и предприетите мерки ще бъдат публикувани на интернет-страницата на екоинспекцията.