Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Министър Нона Караджова постанови наказателна санкция в троен размер
28.09.2009

Министър Нона Караджова постанови налагане на наказателна санкция в размер на 15 517 лева на “Винпром Пещера” АД със седалище и адрес на управление в Пловдив за това, че след временно спиране на обект „Спиртна фабрика” в село Катуница дружеството е възстановило производствената дейност, без да уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив. За направеното нарушение Законът за околната среда /ЗООС/ предвижда налагане на санкция в троен размер на спряната текуща месечна санкция за периода от спирането на санкцията до датата на проверката от контролните органи на МОСВ.
Такава наказателна санкция се постановява за първи път. Обект „Спиртна фабрика” в село Катуница се стопанисва от “Винпром Пещера” АД. На 21.07.2009 г. при контролна проверка експерти от РИОСВ – Пловдив, са констатирали, че производствената дейност на фабриката е възобновена.
Законът за околната среда предвижда 3 дни преди започване на работа да бъде уведомена писмено Регионалната инспекция по околната среда и водите. Дружеството не е уведомило РИОСВ и съгласно изискванията на ЗООС за периода, през който са работили, без РИОСВ да знае за това (от 9 март до 21 септември 2009г.), се налага санкция в трикратен размер. Текущата месечна санкция на дружеството на стойност 1179 лв. остава в сила.