Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

С печатарски мастила е замърсена водата, изтичаща от тръба при Баража сочи лабораторния анализ
06.10.2009

Висока химична потребност от кислород е установена в пробите, взети миналата седмица от отпадъчната вода, изтичаща през тръба в р. Марица и от отпадъчните води на «Дунапак Родина» АД, зауствани в градската канализация. В пробите, взети от реката химичната потребност от кислород е в норма. Водата на реката е чиста, тъй като изтичащата от тръбата замърсена вода е в малки количества и не може да повлияе на качеството на речната вода. Експертите от Регионалната лаборатория на ИАОС изследваха пробите, взети от отпадъчните води от тръбата и от «Дунапак Родина» АД  и по специфичен за печатарската промишленост показател – абсорбируеми органохалогениди, който доказа наличие на печатарски мастила в пробите. В речните проби не е установено подобно замърсяване.

 
През изтеклата седмица експерти от РИОСВ-Пловдив извършиха няколко проверки на място. За замърсяването са уведомени администрацията на район «Север»,  ІІІ РПУ, община Пловдив. Дадено е предписание на общината да се затапи тръбата, за да се прекрати изтичането на оцветена вода в реката. До район «Север» е изпратено писмо да се направи пълна инвентаризация на обектите, които работят в района на замърсяването, за да се установи кой е причинителят му.