Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

С печатарски мастила е замърсена водата, изтичаща от тръба при Баража сочи лабораторния анализ
06.10.2009

Висока химична потребност от кислород е установена в пробите, взети миналата седмица от отпадъчната вода, изтичаща през тръба в р. Марица и от отпадъчните води на «Дунапак Родина» АД, зауствани в градската канализация. В пробите, взети от реката химичната потребност от кислород е в норма. Водата на реката е чиста, тъй като изтичащата от тръбата замърсена вода е в малки количества и не може да повлияе на качеството на речната вода. Експертите от Регионалната лаборатория на ИАОС изследваха пробите, взети от отпадъчните води от тръбата и от «Дунапак Родина» АД  и по специфичен за печатарската промишленост показател – абсорбируеми органохалогениди, който доказа наличие на печатарски мастила в пробите. В речните проби не е установено подобно замърсяване.

 
През изтеклата седмица експерти от РИОСВ-Пловдив извършиха няколко проверки на място. За замърсяването са уведомени администрацията на район «Север»,  ІІІ РПУ, община Пловдив. Дадено е предписание на общината да се затапи тръбата, за да се прекрати изтичането на оцветена вода в реката. До район «Север» е изпратено писмо да се направи пълна инвентаризация на обектите, които работят в района на замърсяването, за да се установи кой е причинителят му.