Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив предписа засилен превантивен контрол за недопускане на пожари в защитените територии
11.04.2011

Писмо с предписания да се засили превантивният контрол за недопускане на пожари в защитените територии, подписано от директора на РИОСВ-Пловдив, е изпратено до кметовете на всички селища на територията на РИОСВ-Пловдив. Техен ангажимент е да информират хората за опасността от възникване на пожари, да наложат стриктното спазване на забраните за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и да организират контрол за спазване на тези забрани.

Кметовете на асеновградските села Бачково, Орешец и Добростан и кметът на гр. Кричим се задължават да организират доброволни групи от населението за гасене на пожари, възникнали в природните резервати. Първите три селища са на територията на резервата „Червената стена, а Кричим – непосредствено до резервата „Изгорялото гюне”.

В двата природни резервата се опазват ценни растителни видове и местообитания на редки и защитени животински видове. След пожар в тях са необходими десетилетия за възстановяване на горските масиви, но уникалните екосистеми никога не могат да се възстановят напълно. Основните противопожарни правила, наложителни особено през пожароопасния сезон, са да не се пали огън в гората извън определените за това места и да не се оставя огънят без контрол, да не се пали огън дори и в тях при ветровито време, да не се хвърлят неизгасени цигари, да не се палят стърнища и сухи треви.

РИОСВ-Пловдив напомня, че е престъпна дейност умишленото предизвикване на пожар, която подлежи на глоби и санкции според Закона за защитените територии и Закона за горите.

Пожароопасният сезон е от 1 април до 31 октомври. През тези месеци служителите на РИОСВ – Пловдив ще извършват  периодични контролни проверки  и дежурства по график в резерватите. 

 

 

 

Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103