Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за над 53 000 лв. издаде РИОСВ-Пловдив през март
05.04.2011

Акцент в контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през март са проверките на горивни инсталации в оранжерии, промишлени и обществени обекти, на обекти, подлежащи на контрол по наредбата за летливи органични съединения, на емитери на отпадъчни води – предимно ферми и млекопреработващи предприятия, проверки по сигнали за нерегламентирани сметища, наднормен шум, неприятни миризми.  Проверените обекти са  128, направени са 72 предписания за отстраняване на несъответсвия с екологичното законодателство.

В резултат на контролната дейност са съставени пет акта – един за незаконно притежание на диви пойни птици, два – за нарушения по Закона за водите и по един за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух и нарушение на Наредбата за продуктови такси. Съставени са 16 наказателни постановления по издадени при предишни проверки актове на обща стойност 53 700 лв. По Закона за защита от шума в околната среда са глобени три дружества - "Асенова крепост" АД, Асеновград за установен при контролна проверка шум от дейността на дружеството над граничните стойности, и за неизпълнени предписания - ЕТ "Макси Л-Любен Андреев" и "Ганчев" ЕООД, София. Наказателно постановление за 15 000 лв. е издадено на  "Асенова крепост" АД, Асеновград за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите в срока по чл.20, ал.3 от Наредба 7. За неизпълнение на условия от КР на "Монди Стамболийски" ЕАД, Стамболийски е издадено НП в размер на 20 000 лв. Кметове на 7 селища са глобени за неизпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадени предписания. По Закона за водите са издадени две НП – на "Булгарфрост" АД, с.Кочево – за неизвършване на лабораторен анализ и мониторинг на пречиствателното съоръжение и на "Фермата" АД, Пловдив – за неспазване на дадените в разрешителното норми за замърсяване. За неизпълнено предписаниe – да се преустанови замърсяването с оборски тор, е глобен Иван Иванов от Хисар.

Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
E mail: pr_riosv_pd@dir.bg