Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

„Вода за градовете: в отговор на градското предизвикателство” е мотото на Световния ден на водата
19.03.2011

За 18-ти път на 22 март светът ще отбележи Деня на водата. Мотото тази година е „Вода за градовете: в отговор на градското предизвикателство.” Темата кореспондира с обявеното през 2005 г. от ООН второ международно десетилетие за действие относно водата. Световният ден на водата е нужен, за да си припомнят хората, че водата е най-скъпоценният ресурс на планетата. Че през второто десетилетие на 21 век 1,1 милиарда души нямат достъп до питейна вода, а повече от 2,6 милиарда са без адекватна канализация.

С определената като водеща тема „Вода за градовете: в отговор на градското предизвикателство”, организаторите на Деня на водата целят да фокусират вниманието върху проблемите, свързани с управлението на водите в градовете:

  • Увеличената необходимост от водоснабдяване и канализиране на нови територии;
  • Увеличаването на замърсяванията от заустваните битови и промишлени отпадъчни води;
  • Изменението на климата и непредвидените рискове и предизвикателства;
  • Свръхексплоатацията на наличните водни ресурси;
  • Подобряване на водоснабдяването на населените места.

Решаването на тези проблеми ще доближи човечеството до една от целите на това столетие – намаляване наполовина на хората без достъп до чиста вода и канализация.

 

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на Световния ден на водата http://www.worldwaterday2011.org