Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

129 125 лв от санкции, наложени от РИОСВ - Пловдив, са постъпили в общините от началото на годината
15.10.2009

129 125 лв. от санкции, наложени от РИОСВ - Пловдив, са постъпили в бюджетите на общините от областта от началото на годината. Сумата представлява 80% от събраните за деветте месеца над 160 000 лв. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми или за неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения. Процентът е определен от Закона за опазване на околната среда, парите се превеждат в общините, на чиято територия е санкционираният замърсител. Най - големи са сумите, влезли в бюджетите на община Калояново – 57 300 лв, община Пловдив – 33 599 лв, община Брезово – 13 829лв, Садово – 8 187 лв. По закон парите трябва да се използват за реализация на екологични проекти и дейности по възстановяване и опазване на околната среда.