Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив регистрира първите повишения на концентрациите на серен диоксид след застудяването
16.10.2009

Автоматичните измервателни станции „Евмолпия” и „Баня Старинна” регистрираха през изтеклото денонощие повишени стойности на серен диоксид в атмосферния въздух. Покачването е започнало към 18.00 часа на 15.10.2009г., като в 22:00 часа  в АИС „Баня Старинна”  е отчетена стойност  1,05 пъти над нормата. Повишаване на нивата на замърсителите се дължи на климатичните условия – ниски температури и безветрие с натрупване на замърсяване предимно от  използване на  твърди горива в битовия сектор.