Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив регистрира първите повишения на концентрациите на серен диоксид след застудяването
16.10.2009

Автоматичните измервателни станции „Евмолпия” и „Баня Старинна” регистрираха през изтеклото денонощие повишени стойности на серен диоксид в атмосферния въздух. Покачването е започнало към 18.00 часа на 15.10.2009г., като в 22:00 часа  в АИС „Баня Старинна”  е отчетена стойност  1,05 пъти над нормата. Повишаване на нивата на замърсителите се дължи на климатичните условия – ниски температури и безветрие с натрупване на замърсяване предимно от  използване на  твърди горива в битовия сектор.