Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив сезира Районната прокуратура за незаконен добив на строителни материали от „Строителство и механизация” ООД, Пловдив
16.10.2009

Повторна проверка на РИОСВ - Пловдив на кариера „Куртово Конаре БДЖ”, експлоатирана от „Строителство и механизация” ООД, установи, че фирмата продължава добив на строителни материали в нарушение на заповедта за спиране на дейността, издадена от директора на инспекцията. За работа без предоставена концесия от МС и без оценка за съвмесимост, тъй като кариерата попада в границите на две, защитени по Натура 2000 зони, на дружеството беше съставен акт и издадено наказателно постановление за 50 000 лв. през миналия месец.

С писмо РИОСВ - Пловдив сезира Районната прокуратура за продължаващото неспазване на екологичното законодателство от страна на „Строителство и механизация” ООД, Пловдив. На магистратите са предоставени констативните протоколи от проверките, установяващи нарушенията на дружеството.