Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив сезира Районната прокуратура за незаконен добив на строителни материали от „Строителство и механизация” ООД, Пловдив
16.10.2009

Повторна проверка на РИОСВ - Пловдив на кариера „Куртово Конаре БДЖ”, експлоатирана от „Строителство и механизация” ООД, установи, че фирмата продължава добив на строителни материали в нарушение на заповедта за спиране на дейността, издадена от директора на инспекцията. За работа без предоставена концесия от МС и без оценка за съвмесимост, тъй като кариерата попада в границите на две, защитени по Натура 2000 зони, на дружеството беше съставен акт и издадено наказателно постановление за 50 000 лв. през миналия месец.

С писмо РИОСВ - Пловдив сезира Районната прокуратура за продължаващото неспазване на екологичното законодателство от страна на „Строителство и механизация” ООД, Пловдив. На магистратите са предоставени констативните протоколи от проверките, установяващи нарушенията на дружеството.