Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив състави актове на Пловдив и Карлово за неизпълнение на КР на депата за отпадъци
19.10.2009

Актове за неизпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни на депа за неопасни отпадъци в Карлово и Цалапица състави РИОСВ-Пловдив на общините Карлово и Пловдив. Нарушенията са установени по време на  проверки, извършени съгласно график, утвърден от МОСВ. Наложени са и наказателни постановления – на стойност 30 000 лв. за община Карлово и 10 000 лв. за община Пловдив.

На територията на РИОСВ - Пловдив с издадени комплексни разрешителни са 18 оператора. Екоекспертите следят за изпълнението на изискванията за опазване на въздуха, повърхностните води, почвите, управлението на отпадъците, емисиите в атмосферния въздух, както и за спазването на нормите  и техническите условия при експлоатация на инсталацията.