Други
  2023
  септември (9)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив състави актове на Пловдив и Карлово за неизпълнение на КР на депата за отпадъци
19.10.2009

Актове за неизпълнение на условия и срокове в издадени комплексни разрешителни на депа за неопасни отпадъци в Карлово и Цалапица състави РИОСВ-Пловдив на общините Карлово и Пловдив. Нарушенията са установени по време на  проверки, извършени съгласно график, утвърден от МОСВ. Наложени са и наказателни постановления – на стойност 30 000 лв. за община Карлово и 10 000 лв. за община Пловдив.

На територията на РИОСВ - Пловдив с издадени комплексни разрешителни са 18 оператора. Екоекспертите следят за изпълнението на изискванията за опазване на въздуха, повърхностните води, почвите, управлението на отпадъците, емисиите в атмосферния въздух, както и за спазването на нормите  и техническите условия при експлоатация на инсталацията.