Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

МОСВ публикува „Правила за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г.
28.10.2009

РИОСВ - Пловдив уведомява общините в областта че на интернет - страницата на Министерството на околната среда и водите са публикувани правилата за кандидатстване с проекти за финансиране на закриването и рекултивацията на общинските депа за битови отпадъци по реда на ПМС №209/20.08.09г. Правилата могат да бъдат видяни и на електронната страница на инспекцията.

 

Миналия месец РИОСВ информира с писма кметовете за възможностите,  които Постановление на МС 209 дава за безвъзмездно финансиране на проекти за закриване на общинските депа и изграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъци. До 1 октомври общините трябваше да уведомят инспекцията за предприетите от тяхна страна действия за подготвяне  на проектни предложения за финансиране на закриването на депата за отпадъци.  До момента  нито една община не е  информирала  РИОСВ  за намерение да се възползва от възможностите, които ПМС №209 дава. Срокът за подаване на проектни предложения в МОСВ  е 15 ноември.