Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за над 100 000 лв. са издадени от РИОСВ - Пловдив през октомври
02.11.2009

Над 170 обекта са проверили експертите от РИОСВ-Пловдив през изтеклия месец. В резултат на установени нарушения на екологичното законодзателство са съставени 13 акта и са издадени 19 наказателни постановления на обща стойност 118 700 лв. 
 
Най-често нарушение по компонент ”Опазване чистотата на атмосферния въздух” е непровеждане на собствени периодични замервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от операторите. За това нарушение през октомври е съставен акт на шест фирми.
 
През месеца са извършени 14 проверки на нерегламентирани сметища по Закона за управление на отпадъците.  Проверени са  петте пловдивски района, като на кметовете им са дадени предприсания в срок до 30 октомври да изчистят съществуващите сметища.
 
След повторна проверка на кариера „Куртово Конаре БДЖ”, експлоатирана от „Строителство и механизация” ООД, Пловдив е установено, че кариерата работи въпреки издадената заповед на директора на инспекцията да бъде преустановен добивът заради нарушения на екологичното законодателство. За неспазване на заповедта от страна на дружеството е сезирана Районна прокуратура - Пловдив. Акт за незаконен добив на строителни материали в землището на първомайския квартал „Дебър” е съставен на  софийската фирма „Агрокомплект” ЕАД, София.