Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив проверява бензиностанциите за привеждане в съответствие с екологичните изисквания
11.11.2009

РИОСВ - Пловдив засилва контрола в бензиностанциите за изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини. Съгласно изменение на Наредба 16 от миналата година вече и бензиностанциите с производителност под 100 куб.м. годишно, както и намиращите се извън населените места трябва да отговарят на изискванията, т.е. да са оборудвани с херметична свързваща система, която да улавя бензиновите пари и при зареждане на стационарните резервоари на бензиностанциите и да ги отвежда обратно в  цистерните.

 
Засиленият контрол е във връзка с наближаването на крайния срок - 31 декември 2009 г., в който всички бензиностанции трябва да са приведени в съответствие с екологичните изисквания. Неспазилите срока ще бъдат санкционирани, като глобата е от 5 000 до 20 000лв.
 
От началото на годината са съставени 5 акта за неизпълнение на наредбата  и на дадените предписания на експертите, като всяко от наказателните постановления е за 5 000 лв.