Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив проверява бензиностанциите за привеждане в съответствие с екологичните изисквания
11.11.2009

РИОСВ - Пловдив засилва контрола в бензиностанциите за изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини. Съгласно изменение на Наредба 16 от миналата година вече и бензиностанциите с производителност под 100 куб.м. годишно, както и намиращите се извън населените места трябва да отговарят на изискванията, т.е. да са оборудвани с херметична свързваща система, която да улавя бензиновите пари и при зареждане на стационарните резервоари на бензиностанциите и да ги отвежда обратно в  цистерните.

 
Засиленият контрол е във връзка с наближаването на крайния срок - 31 декември 2009 г., в който всички бензиностанции трябва да са приведени в съответствие с екологичните изисквания. Неспазилите срока ще бъдат санкционирани, като глобата е от 5 000 до 20 000лв.
 
От началото на годината са съставени 5 акта за неизпълнение на наредбата  и на дадените предписания на експертите, като всяко от наказателните постановления е за 5 000 лв.