Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня на вносители и оператори на хладилни и климатични операции, че регистрацията на инсталациите в инспекцията е задължителна
19.11.2009

Вносителите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, притежаващи хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече кг. хладилен реагент (ОРВ или ФПГ), трябва да ги регистрират в инспекцията.

Информацията трябва да включва броя и моделра  на хладилните и климатичните инсталации, както и количеството и вида на използвания хладилен реагент. Това е изискване на  наредбата за управление на веществата, които разрушават озоновия слой.  Експерти от РИОСВ извършват системни контролни проверки за спазване на изискванията на наредбата, при които се следи за провеждане на задължителни замервания за херметичност и за водене на дневници (досиета) за състоянието на хладилната или климатичната инсталация. Проверява се и правоспособността на лицата, извършващи сервиза и контрола за херметичност на оборудването.
 
Имуществената санкция за лицата, не осигуряващи периодични проверки за херметичност на инсталациите, е 4000 лв., 2000 лв. е имуществената санкция за операторите, които не представят при проверката дневник за състоянието на инсталациите.