Други
  2023
  декември (2)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив представя за обсъждане проектозаповед за обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000
30.11.2009

РИОСВ-Пловдив информира, че проектът на заповедта за обявяване на  „Добростан”   за защитена зона за опазване на дивите птици, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в нея, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в инспекцията. Материалите са качени  на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg и може да се запознаете с тях тук.
 
 До 31 декември 2009 г. тече едномесечният срок за подаване до
министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.
По предварително обявен график ще се проведат работни срещи със заинтересовани лица и организации по въпроси, касаещи режимите в общините, на чиято територия са защитените зони.
 
Защитената зона «Добростан» е с идентификационен код BG0002073. Тя е разположена  в землищата на селища от общините Баните, Лъки, Смолян, Ардино, Черноочене, Кърджали, Асеновград и Куклен.
 
Предмет на опазване в защитената зона са следните видове птици: черен и бял щъркел, осояд, египетски и белограв лешояд, орел змияр, малък креслив орел, скален орел, малък орел, ястребов орел, късопръст ястреб, белоопашат мишелов, царски орел, белошипа ветрушка, сокол скитник и др.