Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Законът за генетично модифицираните организми не се отнася за храни и фуражи
29.01.2010

Народното събрание разглежда поправки в Закона за генетично модифицираните организми между първо и второ четене.

Появиха се неоснователни страхове, че със законопроекта се „либерализира” продажбата на храни, съдържащи генетично модифицирани съставки. Това е абсолютно невярно. Законът за генетично модифицираните организми не третира храни и фуражи и това е постановено още в член 1. Храните и фуражите са обект на други закони - за храните, за фуражите, за лекарствените продукти и за ветеринарно-медицинската дейност, които няма да се променят. Единственият мотив за промяната в този закон е българската страна да приведе своите процедури в съответствие с европейските. Те предвиждат всяко заявление за освобождаване на ГМО в околната среда да се разглежда поотделно, за всеки конкретен случай.

При процедурата за издаване на такова разрешение - заявителят подава заявление в МОСВ, то се изпраща до ЕК и до други страни членки на ЕС. Едновременно с това досието, което съдържа оценка на риска за околната среда, се разглежда от независима комисия от 15 хабилитирани учени от БАН и университетите в България. В тази комисия като наблюдатели има и представители на НПО. В резултат на коментарите на ЕК, на страните-членки на ЕС и на становището на комисията на учените и НПО се подготвя решение на министъра на околната среда. Преди обаче той да вземе решение, се прави широко обществено обсъждане на всеки конкретен случай. Тоест процедурата е достатъчно строга, превенцията се осъществява на много нива, включително и международно, за да се разреши засяване с ГМО у нас.

По подробно за мотивите за промените в закона можете да видите тук.