Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ -Пловдив участваха в проверка по туининг проект относно прилагане на евродирективата за контрол на големи аварии с опасни вещества
04.12.2009

Експерти на РИОСВ - Пловдив участваха в проверка по туининг проект „Прилагане и налагане на Директива 2003/105/ЕС относно контрола на големи аварии с опасни вещества, извършена на 3 декември в "Либхер Хаусгерете Марица"ЕООД. Целта на проверката е да се осигури обучение по  провеждане на проверки на Севeзо инсталации и да се проиграят изработените чек-листове за проверката.

В проверката участваха инспектори от Австрия и Ирландия  и експерти от МОСВ, които работят съвместно по проекта, както и представители на ГЗ, «Пожарна безопасност», РИОКОЗ, които са членове на междуведомствена комисия, контролираща прилагането на директивата.

Преди проверката в РИОСВ - Пловдив инспекторите от Австрия  и Ирландия презентираха опита на техните страни в изпълнение на директивата.

На територията на РИОСВ - Пловдив до момента има 11 предприятия, класифицирани като предприятия с рисков потенциал, които подлежат на контрол за изпълнение на изискванията на директивата.