Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ -Пловдив участваха в проверка по туининг проект относно прилагане на евродирективата за контрол на големи аварии с опасни вещества
04.12.2009

Експерти на РИОСВ - Пловдив участваха в проверка по туининг проект „Прилагане и налагане на Директива 2003/105/ЕС относно контрола на големи аварии с опасни вещества, извършена на 3 декември в "Либхер Хаусгерете Марица"ЕООД. Целта на проверката е да се осигури обучение по  провеждане на проверки на Севeзо инсталации и да се проиграят изработените чек-листове за проверката.

В проверката участваха инспектори от Австрия и Ирландия  и експерти от МОСВ, които работят съвместно по проекта, както и представители на ГЗ, «Пожарна безопасност», РИОКОЗ, които са членове на междуведомствена комисия, контролираща прилагането на директивата.

Преди проверката в РИОСВ - Пловдив инспекторите от Австрия  и Ирландия презентираха опита на техните страни в изпълнение на директивата.

На територията на РИОСВ - Пловдив до момента има 11 предприятия, класифицирани като предприятия с рисков потенциал, които подлежат на контрол за изпълнение на изискванията на директивата.