Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив напомня, че до 31 декември се подават заявлениия за добив на билки под специален режим
08.12.2009

РИОСВ - Пловдив напомня, че до 31 декември желаещите да добиват лечебни растения  под специален режим от естествените им находища, трябва да подадат заявления в инспекцията. Квотата за количествата билки се определя всяка година със заповед на  министъра на околната среда и водите на база подадените в регионалните инспекции заявления и състоянието на естествените находища на лечебните растения. В списъка под специален режим са включени билки с ограничен ресурс, застрашени от изчезване.
Екоинспекцията контролира количествата в издадените разрешителни да отговарят на изкупените от билкозаготвителите. При нарушение глобата е до 3000 лв. според Закона за лечебните растения. Такава е и санкцията при събиране и изкупуване  без разрешително на защитени и на  забранени за събиране билки.