Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че от 1 януари догодина се забранява пускането на пазара и използването на свежи HCFC
11.12.2009

РИОСВ - Пловдив напомня на сервизните фирми, на фирмите – доставчици на вещества и на други притежатели на свежи HCFC (фреони), че от 1 януари догодина се забранява пускането на пазара и използването на свежи HCFC (фреони). Няма преходен период или възможност за използването им до изчерпване на количествата.

Остатъчните количества свежи HCFC (фреони) може да се предадат за унищожаване на фирми, притежаващи разрешително, съгласно Закона за управление на отпадъците. Другият вариант е да се върнат на фирмите - доставчици, като това връщане трябва да се осъществи преди 31 декември т.г., преди влизането на забраната в действие. И третата възможност е неупотребените свежи HCFC (фреони) да се продадат на фирми, имащи разрешително за износ на тези вещества, издадено от Европейската комисия.