Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив изиска от кметовете да засилят противопожарните мерки в регионалните депа за отпадъци
05.07.2024

Предвид продължителния период с екстремни дневни температури и с оглед на метеорологичната прогноза за топло и ветровито време, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив изпрати писмени предписания на кметовете на Пловдив, Асеновград и Карлово за засилване на противопожарните мерки в  регионалните депа за битови отпадъци, разположени на територията на техните общини.

В качеството им на собственици от градоначалниците е изискано да спазват стриктно мерките, условията и правилата за пожарна безопасност, разписани в издадените им комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда и изискванията, определени в наредбите към Закона за управление на отпадъците и Плановете за експлоатация.

За гарантиране на нормалното функциониране на депата за твърди битови отпадъци  на кметовете е предписано да засилят контрола по наблюдение на депата и прилежащите територии, да се подсигурят достатъчно количество земни маси и непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци в края на работния ден да се осъществява запръстяване. Сред задължителните препоръки на екоинспекцията, целящи намаляване риска от възникване на аварийни ситуации, са производствените отпадъчни води, които се събират в ретензионните басейни да се използват регулярно за оросяване на отпадъците, както и да се следи стриктно спазването на забраната за тютюнопушене и огневи работи на територията на съоръженията.  

При евентуално възникване на пожар незабавно трябва да бъдат уведомени компетентните структури на ПБЗН, телефон 112 и РИОСВ - Пловдив.