Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив реагира на близо 70 жалби и сигнали през месец юни
04.07.2024

 

 

Сто седемдесет и четири (174) проверки извършиха екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) през изминалия юни.

През месеца служителите на институцията са дали 28 задължителни за спазване предписания и са съставили 13 акта на оператори на производствени предприятия, общински кметове и граждани, за които при осъществената контролна дейност са констатирали, че не спазват изискванията на екозаконодателството по отношение чистотата на атмосферния въздух и водите, управлението на отпадъците, опазването на биоразнообразието и защитените територии. Освен това директорът на РИОСВ - Пловдив е наложил и 8 санкции и глоби в общ размер на 19 700 лева.

Почти 70 са сигналите и жалбите, постъпили в екоинституцията и по всички тях са предприети своевременни действия. В Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени за лечение 12 птици в безпомощно състояние: 5 екземпляра от вида бял щъркел, 4 сови, 2 ветрушки, бързолет, както и костенурка с наранена коруба, намерена от граждани в района на Сахат тепе в Пловдив.

Сериозна е заетостта на експертите по процедури по оценка на въздействието върху околната среда по постъпващи намерения за осъществяване на бизнес инвестиции, планове, програми и проекти на местната власт и държавните горски стопанства, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми, издаването на регистрационни и разрешителни документи и работа по предоставяне на други административни услуги. Всички те се провеждат в условията на гарантирана прозрачност и публикуване на информация на сайта на РИОСВ – Пловдив. Само през юни публикуваните документи за осигуряване на обществен достъп са 338 на брой.

Пълният отчет за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив през м. юни 2024 г. е публикуван тук.