Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА с резултати от теста, проведен на 20.06.2024г.
20.06.2024

 

Резултати от теста, проведен на 20.06.2024 г.

при провеждането на конкурс за длъжността "старши експерт"

в дирекция КОС, отдел УООП по Заповед № РД-143 от 14.05.2024 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Брой получени точки

Оценка

1.

Детелина Милкотева

13

65

3,25

След като обобщи резултатите, комисията констатира, че съгласно приетите критерии за оценяване на теста, няма кандидати, които са постигнали резултат над минималния по смисъла на чл. 37, ал. 2 от НКПМДС, предвид изискванията и критериите, посочени в Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати от 03.06.2024 г., поради което комисията взе единодушно решение никой от кандидатите да не бъде допуснат до интервю.

 Не са допуснати до интервю следните кандидати:

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.                   

Детелина Милкотева

13

3,25

           

Не са се явили за решаването на теста следните кандидати:

№ по ред

Кандидат

1.                   

Бояна Парапинска

 

Председател на комисията: /п/