Други
  2024
  юни (8)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

През месец май РИОСВ – Пловдив отново откри нарушители на екозаконодателството
11.06.2024

През месец май експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 269 проверки на 244 обекта, представляващи оператори на производствени мощности, кметове на общини и физически лица. От тях 202 на брой са проверките в населените места на територията на пловдивска област за  спазване на дадените от директора на екоинспекция предписания към кметовете на общини да установят замърсени с отпадъци терени и да организират почистването им.

За допускане на нерегламентирано замърсяване с отпадъци на площ около 1 декар в землището на с. Йоаким Груево на кмета на община Стамболийски е съставен акт. Жител на с. Триводици също е с връчен акт за съхранение на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, без да притежава изискващото се разрешение за това.

За нерегламентирано изпускане на прах в атмосферния въздух от екоинспекцията са съставили акт на работилница за реконструкция на автобуси в с. Брестовица, общ. Родопи.

При извършен контролен мониторинг на отпадъчните води за млекопреработвателни предприятия в с. Домлян, общ. Карлово и в с. Ново село, общ. Стамболийски е регистрирано замърсяване, надвишаващо нормата, заложена в разрешителното Освен това едното от тях не е представило пред РИОСВ – Пловдив изискуемият годишен отчет за хладилно оборудване. По тази причина срещу двамата оператори е започнало административнонаказателно производство.

Близо 140 са инвестиционни предложeния за оценка на въздействието им върху околната среда, за които са извършени административни процедури през месец май. Те са свързани с намерения за осъществяване на бизнес инвестиции, с планове, програми и проекти на местната власт и държавните горски стопанства, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

През месеца е активна и дейността на РИОСВ – Пловдив по отношение на биоразнообразието. След получени сигнали за намерени защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие животни в безпомощно състояние и незабавната реакция на експертите, за лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени бял щъркел, сова и таралежи.